KATINA ANSEN / "Gloaming Glimpses"                 oil on canvas, 28x23

Previous

Home

Next

002_72x48